Uslugu servisiranja vatrogasnih aparata radi tehničkih razloga trenutno NE VRŠIMO

tel:  052/535-813

fax: 052/215-638


 

 

Javna vatrogasna postrojba Pula pri servisiranju vatrogasnih aparata nudi Vam slijedeće pogodnosti:

  • Besplatno preuzimanje i dostavu vatrogasnih aparata do 10 kilometara za veće količine
  • Zamjenske vatrogasne aparate
  • Mogućnost sklapanja ugovora o servisiranju vatrogasnih aparata.

 


 

VRŠIMO SERVISIRANJE SLIJEDEĆIH VRSTA VATROGASNIH APARATA:

1. PASTOR

2. MG-RIJEKA

3. GLORIA

 

NAPOMENA: Eventualno atestiranje posuda pod tlakom (vatrogasni aparati CO2) vrši se u ovlaštenoj ustanovi.