Vježba u O.Š. Tone Peruška

 

Dana 07.12.2017.godine održana je vježba evakuacije i spašavanja u O.Š. Tone Peruška. U Vježbi su sudjelovali:  djelatnici škole,  Crvenoga Križa i Javne vatrogasne postrojbe Pula. Nakon održane vježbe evakuacije, spašavanja i gašenja požara, održala se vježba gašenja vatrogasnim aparatima za sve zaposlenike škole.

 

Tijek vatrogasnog dijela vježbe:

Po dojavi o požaru u OŠ Tone Peruško u Puli, na adresi Sv. Martina poljana 6, izašli smo sa Zapovjednim vozilom i Autoljestvom na "intervenciju". Dolaskom na dojavljeno mjesto utvrđujemo da su djelatnici škole izvršili evakuaciju učenika. Mi ulazimo vozilom u dvorište škole, te kroz sporedni (bočni) ulaz zgrade ulazimo sa jednim C mlazom vode do požarišta, koje se nalazi u sportskoj dvorani škole. Paralelno sa gašenjem vršimo i pretraživanje pri čemu pronalazimo dvoje ozlijeđenih učenika u samoj dvorani, te vršimo evakuaciju istih na površinu obližnjeg školskog igrališta, gdje ih prihvaćaju djelatnici Crvenog križa Pula. Daljnjom pretragom škole pronalazimo još jednu osobu na prvom katu zgrade, koju evakuiramo upotrebom auto ljestve i odvodimo također do djelatnika Crvenog križa, na za to predviđeno mjesto. Nakon gašenja i izvršene evakuacije, tj. pretraživanja škole, vršimo pospremu opreme i vraćamo se u postrojbu.