Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi, ( NN br. 120/16),  i članka ­­­­­13. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pula, dana 29. lipnja 2017. godine, donosi:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u  Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u pdf formatu