Vježba evakuacije i spašavanja - Dom za odrasle osobe Vila Maria

28.02.2017.godine - POKAZNA VJEŽBA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA - Dom za odrasle osobe "Vila Maria"

CILJ VJEŽBE

Cilj provedene vježbe - praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja osoba iz Doma za odrasle osobe Vila Maria.

Provjeravala se osposobljenost radnika za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanost predviđenih pravaca evakuacije, te postupak kod intervencije Javne vatrogasne postrojbe Pula.

PRETPOSTAVKA

POŽAR U SOBI KORISNIKA NA DRUGOM KATU DIL.B, NASUPROT AMBULANTE.

U sobi Korisnika doma došlo je do namjernog zapaljenja zavjesa nad prozorima. Burnim gorenjem zahvaćeni su ormari koji su u neposrednoj blizini i ostali namještaj.

Iznenadni događaj alarmirao je sustav za vatrodojavu pred alarmnim stanjem ali je i dežurna sestra istovremeno osjetila dim i vidjela korisnike koji istrčavaju iz sobe u panici.

Dolaze vatrogasne snage JVP Pula te započinju sa akcijom gašenja i spašavanja.

Nakon završetka vježbe izvedena je teoretska i praktična vježba gašenja požara pomoću vatrogasnog aparata sa zaposlenicima.