Vatrogasna vježba u ACI marini Pomer

Dana 12.12.2017. godine od 9:00 - 11:00 sati održana je zajednička protupožarna vježba radnika marine i Javne vatrogasne postrojbe Pula sa ciljem uvježbavanja osoblja marine u rukovanju protupožarnim sredstvima.

SCENARIJ

Požar je nastao unutar plovila uslijed kvara na električnim instalacijama. Plovilo je privezano na gatu „A” (lukobran). Požar primjećuju zaposlenici marine koji pokušavaju početni požar pogasiti s vatrogasnim aparatom S50 i vodom iz hidranta. Istovremeno pozivaju Javnu vatrogasnu postrojbu Pula na telefon 193. Ugrožena su dva plovila sa svake strane brodice u plamenu. Mogućnost eksplozije jer se na brodici nalaze plinske boce. Opasnost da izgore krmena užad koja drže brodice za mol.

Uslijed požara došlo je do oštećenja susjedne jahte zbog čega je došlo do prodora vode u istu. Da bi se spriječilo potapanje radnici marine vrše  ispumpavanje jahte uporabom električne pumpe. Istovremeno ispumpavanju pristupaju radnici JVP Pule sa električnim uranjajućim pumpama.