Pregled sklopljenih ugovora

Naručitelj: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA, Dobrilina 16, OIB 48582664867

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16)  objavljuje se

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE I NJIHOVOG IZVRŠENJA

Stanje od 01.01.2017. – 30.09.2017. godine


Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave u pdf formatu

Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave u doc formatu

 

Ažurirano na dan 26. listopada 2017. godine.

Broj: 220/2017

Pula, 26.10.2017.