Izjava

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi - sprječavanje sukoba interesa

Javna vatrogasna postrojba Pula kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH, br. 120/16).