2.Dani zaštite i spašavanja 03.-05.11.2010

 

Vježba Javne vatrogasne postrojbe Pula u simulaciji požara škole.