Javna vatrogasna postrojba - PULA

Kontakt
Adresa:
Dobrilina 16
Pula
Istra
52100
Hrvatska
Telefon: Centrala: 052/535-800
Fax: 052/215-638

Kontakt telefoni:


Centrala:
052/535-800


Služba općih poslova:
052/535-805

Fax:
052/215-638


Služba računovodstva i ekonomata:
052/535-807
E-Mail kontakti


JVP PULA:
jvp-pula@jvp-pula.hr


SLUŽBA OPĆIH POSLOVA:
opci.poslovi@jvp-pula.hr


SLUŽBA RAČUNOVODSTVA:
racunovodstvo@jvp-pula.hr


ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR:
zvoc@jvp-pula.hr